Gradsko društvo crvenog križa Novalja

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novalja (GDCK Novalja) je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava. Djelujemo na području grada Novalje.
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovani 24. kolovoza, 2023. godine

Gradsko društvo Crvenog križa Novalja osnovano 24.08.2023 godine te je među najmlađim organizacijama Crvenog križa u Republici Hrvatskoj.

Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Gradsko društvo Crvenog križa Novalja svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Novalja propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10 i 136/20) to su:

Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Novalja pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Novalja kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.